<center id="nuxxv"></center>

  1. <track id="nuxxv"></track>
   1. 網 站
    反 饋
    網 站
    指 南

    聯系生工

    有任何問題,請聯系技術部門或銷售辦事處

    聯系技術 聯系銷售
    品牌
    英文名:Wash Bottle, 500 ml
    儲存 常溫(18-25℃) 通風        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • F505001-0001
    • 1 /PK
    • 現貨
    • 加入購物車
    英文名:Reagent Bottle, 250 ml
    儲存 常溫(18-25℃)        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • F505040-0001
    • 1 /PK
    • 現貨
    • 加入購物車
    • F505040-9001
    • 40 /CS
    • 現貨
    • 加入購物車
    英文名:Reagent Bottle, 500 ml
    儲存 常溫(18-25℃) 避光+通風        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • F505041-0001
    • 1 /PK
    • 現貨
    • 加入購物車
    • F505041-9001
    • 20 /CS
    • 現貨
    • 加入購物車
    英文名:Reagent Bottle, 1 L
    儲存 常溫(18-25℃) 避光+干燥        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • F505042-0001
    • 1 /PK
    • 現貨
    • 加入購物車
    • F505042-9001
    • 15 /CS
    • 現貨
    • 加入購物車
    英文名:Plastic Bottle, 15 ml, Natural
    儲存 常溫(18-25℃) 避光+干燥        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • F605001-0001
    • 10 /PK
    • 現貨
    • 加入購物車
    英文名:Plastic Bottle, 15 ml, Natural, Sterile
    儲存 常溫(18-25℃) 避光+干燥        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • F605002-0001
    • 10/PK
    • 現貨
    • 加入購物車
    英文名:Plastic Bottle, 30 ml, Natural
    儲存 常溫(18-25℃)        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • F605003-0001
    • 10 /PK
    • 現貨
    • 加入購物車
    英文名:Plastic Bottle, 30 ml, Natural, Sterile
    儲存 常溫(18-25℃)        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • F605004-0001
    • 10/PK
    • 現貨
    • 加入購物車
    英文名:Plastic Bottle, 70 ml, Natural
    儲存 常溫(18-25℃)        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • F605005-0001
    • 10 /PK
    • 現貨
    • 加入購物車
    英文名:Plastic Bottle, 70 ml, Natural, Sterile
    儲存 常溫(18-25℃)        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • F605006-0001
    • 10/PK
    • 現貨
    • 加入購物車
    英文名:Plastic Bottle, 125 ml, Natural
    儲存 常溫(18-25℃)        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • F605007-0001
    • 10 /PK
    • 現貨
    • 加入購物車
    英文名:Plastic Bottle, 125 ml, Natural, Sterile
    儲存 常溫(18-25℃)        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • F605008-0001
    • 10 /PK
    • 現貨
    • 加入購物車
    英文名:Plastic Bottle, 250 ml, Natural
    儲存 常溫(18-25℃) 避光+干燥        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • F605009-0001
    • 10 /PK
    • 現貨
    • 加入購物車
    英文名:Plastic Bottle, 250 ml, Natural, Sterile
    儲存 常溫(18-25℃)        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • F605010-0001
    • 10/PK
    • 現貨
    • 加入購物車
    英文名:Plastic Bottle, 500 ml, Natural
    儲存 常溫(18-25℃)        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • F605011-0001
    • 5 /PK
    • 現貨
    • 加入購物車
    英文名:Plastic Bottle, 500 ml, Natural, Sterile
    儲存 常溫(18-25℃)        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • F605012-0001
    • 5/PK
    • 現貨
    • 加入購物車
    英文名:Plastic Bottle, 8 ml, Natural
    儲存 常溫(18-25℃) 避光+通風        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • F605013-0001
    • 10 /PK
    • 現貨
    • 加入購物車
    英文名:Plastic Bottle, 8 ml, Natural, Sterile
    儲存 常溫(18-25℃) 避光+通風        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • F605014-0001
    • 10 /PK
    • 現貨
    • 加入購物車
    英文名:Plastic Bottle, 8 ml, Brown
    儲存 常溫(18-25℃) 避光+通風        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • F605041-0001
    • 10 /PK
    • 現貨
    • 加入購物車
    英文名:Plastic Bottle, 8 ml, Brown, Sterile
    儲存 常溫(18-25℃) 避光+通風        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • F605042-0001
    • 10 /PK
    • 現貨
    • 加入購物車
    上一頁 1 2 3 下一頁 共 3 頁    到第
    上一頁 下一頁
    我的購物車(0) 結算
    狠狠射久久视频